Pada setiap hari Ahad, setelah shalat  subuh berjamaah di Mesjid Darussalam Bumi Asri Sukarupa (BAS) Bandung selalu dilaksanakan kajian mengenai Al-qur’an untuk Ahad ke 1,2, dan 4, sedangkan untuk Ahad ke-3  kajian Hadist yang disampaikan secara bergantian oleh  Ustadz kita yang berdomisili di BAS yaitu Bapak  Drs. H. Anda Suhanda Mpd dan Drs. H. Hajar Sanusi M.Ag.  Apabila dalam satu bulan ada Ahad ke 5, maka Pengurus DKM akan mengundang penceramah dari luar komplek Bumi Asri Sukapura Bandung.

Pada Ahad ke-2 bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1429 H / 10 Pebruari 2008, setelah shalat subuh berjamaah dilaksanakan kajian Al-qur’an oleh Bapak Drs. H. Hajar Sanusi M.Ag yang seperti biasa diikuti sekitar 300 orang jemaah, termasuk jemaah yang datang dari luar komplek Bumi Asri Sukapura.

Materi kajian yang disampaikan yaitu kajian Surat Al-Anfal ayat 1 s/d 4.

Berikut ini beberapa hal yang dapat saya rangkum, disampaikan sebagai berikut:

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Anfal ayat 1 s/d 4 yang artinya sbb :

1.          Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.”

2.      Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.

3.      (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.

4.           Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia.

1.                  Kajian ayat-1 :

a.         Sebab turunnya surat yaitu pada saat perang badar umat Islam mendapat kemenangan, dan stela perang badar, banyak harta rampasan perang ditinggalkan.

b.                 Harta yang ditinggalkan tersebut menjadi rebutan antara kelompok muda dan kolompok tua.

c.                 Kelompok muda merasa yang paling berhak atas rampasan perang tersebut, karena mereka berada di garda paling depan.

d.                Kelompok tua merasa yang paling berhak atas rampasan perang tersebut, karena mereka bersama Rasulullah yang melindungi kelompok muda dan sebagai benteng bagi kelompok muda.

e.               Akhirnya kelompok muda yang telah banyak mengumpulkan rampasan harta tersebut bertanya kepada Rasulullah, dan harta rampasan perang tersebut dikembalikan kepada Rasulullah. Selanjutnya saat itu pembagiannya oleh Rasul dibagi sama rata.

f.             Setelah itu Allah SWT menurunkan surat al-anfal ayat 41 yang mengatur mengenai pembagian harta rampasan perang dan akan dibahas dalam kajian Al-qur,an ahad selanjutnya.

2.                  Kajian ayat ke-2 s/d 4:

a.               Pada saat kelompok muda dan tua berebut mengenai harta ghonimah (rampasan perang), dan ketika mendengar ayat al-qur’an dibacakan maka mereka menjadi tenang.

b.                 Ciri-ciri orang beriman yaitu :

·              Gemetar hatinya ketika mendengar bacaan Al-qur’an,

·              Bertambah imannya apabila dibacakan ayat-ayat Allah.

·              Bertawakkal hanya kepada Allah.

·              Mendirikan shalat,

·              Menafkahkan sebagian dari rezkinya.

c.                   Orang-orang yang beriman akan memperoleh ;

·              Beberapa derajat / tingkat di sisi Tuhannya dan

·              Ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia.

3.                  Apabila ada seseorang bertanya kepada kita : Apakah anda seorang Mukmin?.

Maka jawaban kita merujuk kepada jawaban Imam Hasan Al-Bisri ketika ditanya dengan pertanyaan seperti tersebut. Dan  Jawaban Imam Hasan Al-Bisri yaitu :

Ya, saya seorang mukmin, tapi apakah sifat-sifat mukmin yang sesuai dengan isi didalam surat al-anfal ada pada diri saya, maka saya tidak tahu.

4.                Demikian apa yang dapat saya rangkum dari kajian yang disampaikan oleh ustadz kita Bapak. Drs. H. Hajar sanusi M.Ag. dan Insya Allah ayat selanjutnya akan dilanjutkan ahad subuh yang akan datang.