Pada hari kamis tanggal 21Shafar 1429 H / 28 Pebruari 2008, setelah shalat subuh berjamaah di Mesjid Darussalam Bumi Asri Sukarupa (BAS) Bandung, disampaikan kultum perdana oleh Bapak  H. Achmad Suburi yang mengawali pengisian kultum secara bergilir oleh jemaah Masjid Darussalam BAS.

Materi kultum membahas mengenai amal baik dapat menghapus amal jahat yang telah dilakukan.

Berikut ini beberapa pointers/ hal-hal yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1.            Rasulullah SAW bersabda :

“Bertaqwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik karena ia bisa menghapusnya (HR. Turmudzi)

2.            Terdapat 3 kewajiban manusia yang harus dipenuhi yaitu :

a.             Kewajiban terhadap Allah SWT.

b.            Kewajiban terhadap diri sendiri

c.             Kewajiban terhadap orang lain / lingkungannya.

3.            Kewajiban kepada Allah SWT, yaitu dengan bertaqwa kepada Allah artinya melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Allah SWT, baik ketika ada orang lain/ tidak dilihat orang lain, atau dalam keadaan senang atau susah.

Firman Allah dalam surat Maryam ayat 72 yang artinya :

“Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut”.

4.            Kewajiban terhadap Lingkungan Masyarakat.

Kita harus bergaul di lingkungan masyarakat dengan baik, yaitu memperlakukan orang lain dengan baik. Sehingga orang lain juga akan bertindak baik dan senang bergaul dengan kita.

Sabda Rasullulah SAW :

Sebaik-baik manusia diantaramu hádala yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.

(HR. Buchari)

5.            Kewajiban terhadap Diri Sendiri.

Kita harus mengusahakan amal kebaikan dengan cara menjaga panca indra dan meningkatkan amal kebaikan serta selalu melaksanakan shalat fardhu 5 waktu dan shalat sunnat.

Firman Allah dalam surat Hud ayat 114 yang artinya :

Dan Dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.

Advertisements